Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Year 2021, Volume 6, Issue 2, 251 - 277, 15.12.2021
https://doi.org/10.47479/ihead.933142

Abstract

References

  • Basantia, T. K., & Village-Karhara, P. F. (2021). The attitude of learners of practical based courses and learners of theory based courses towards dıstancelearnıng system. The Online Journal of Distance Education and e-Learning, 9(1), 162-172.
  • Başaran, M, Doğan, E, Karaoğlu, E, & Şahin, E. (2020). Koronavirüs (Covıd-19) pandemi sürecinin getirisi olan uzaktan eğitimin etkililiği üzerine bir çalışma. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 368-397. https://dergipark.org.tr/en/pub/egitim/issue/54643/753149
  • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sırasında ilköğretim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik imge ve algıları: Bir metafor analizi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 1-23. DOI: 10.29065/usakead.777652

SEKİZİNCİ SINIF VELİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNE YÖNELİK TUTUMLARI: KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ

Year 2021, Volume 6, Issue 2, 251 - 277, 15.12.2021
https://doi.org/10.47479/ihead.933142

Abstract

Bu çalışmada Covid-19 pandemi sürecinde Türkiye'de gerçekleştirilen uzaktan eğitim faaliyetlerine ilişkin sekizinci sınıf öğrenci velilerinin tutumlarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Çalışma nicel araştırma yönteminin bir deseni olan tarama ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın ulaşılabilir evrenini 2020-2021 eğitim öğretim yılında Kayseri’de sekizinci sınıfa devam eden öğrencilerin velileri oluşturmuştur. Hedef evrenini ise Kayseri merkez Melikgazi ilçesindeki sekizinci sınıf öğrencilerin velileri oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise basit seçkisiz örnekleme ile belirlenen 140 sekizinci sınıf öğrenci velisi oluşturmaktadır. Kışla (2016) tarafından öğretmen adayları için geliştirilen ve 0,89 güvenirlik katsayısına sahip olan “Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği” velilere göre uyarlanmış ve veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Ölçek, fen eğitimi alandaki iki uzmanın geribildirimleri doğrultusunda son şeklini almıştır. Ölçeğin güvenirlik katsayısı 0,93 olarak tespit edilmiştir. Bu aşamadan sonra ölçeğin yapı geçerliği için açımlayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Yapılan faktör analizleri neticesinde 18 maddelik tek faktörlü ölçek elde edilmiştir. Ölçek son hali ile velilere uygulandıktan sonra elde edilen veriler SPSS 26 paket programında analize tabi tutulmuştur. Verilerin normal dağılım gösterdiği tespit edilmiş ve bu sebeple parametrik testler kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre ebeveynlerin uzaktan eğitime yönelik tutum düzeylerinin düşük olduğu sonucuna varılmıştır. Yapılan analizler sonucunda uzaktan eğitime yönelik veli tutum puanları arasında; cinsiyet, eğitim seviyesi, yaşanılan yer ve öğrencinin öğrenim gördüğü okulun konumu değişkenleri açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır. Araştırma sonuçlarından hareketle farklı sınıf seviyelerinde öğrencisi bulunan velilerin ve eğitim sürecinin diğer paydaşları olan öğrenciler, öğretmenler ve öğretim elemanlarının uzaktan eğitim hakkında tutum düzeylerinin belirlenmesi önerilmektedir.

References

  • Basantia, T. K., & Village-Karhara, P. F. (2021). The attitude of learners of practical based courses and learners of theory based courses towards dıstancelearnıng system. The Online Journal of Distance Education and e-Learning, 9(1), 162-172.
  • Başaran, M, Doğan, E, Karaoğlu, E, & Şahin, E. (2020). Koronavirüs (Covıd-19) pandemi sürecinin getirisi olan uzaktan eğitimin etkililiği üzerine bir çalışma. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 368-397. https://dergipark.org.tr/en/pub/egitim/issue/54643/753149
  • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sırasında ilköğretim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik imge ve algıları: Bir metafor analizi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 1-23. DOI: 10.29065/usakead.777652

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Online First
Authors

Ebru KAPLAN (Primary Author)
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0003-2553-2209
Türkiye


Hasan Hüseyin KUL
TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KONYA SELÇUK
0000-0001-6280-4408
Türkiye


Oktay BEKTAS
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2562-2864
Türkiye


Fulya ÖNER ARMAĞAN
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2085-1390
Türkiye

Supporting Institution yoktur
Publication Date December 15, 2021
Application Date May 5, 2021
Acceptance Date November 22, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 6, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { ihead933142, journal = {Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9624}, eissn = {2528-9632}, address = {}, publisher = {Aksaray University}, year = {2021}, volume = {6}, number = {2}, pages = {251 - 277}, doi = {10.47479/ihead.933142}, title = {SEKİZİNCİ SINIF VELİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNE YÖNELİK TUTUMLARI: KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Kaplan, Ebru and Kul, Hasan Hüseyin and Bektas, Oktay and Öner Armağan, Fulya} }
APA Kaplan, E. , Kul, H. H. , Bektas, O. & Öner Armağan, F. (2021). SEKİZİNCİ SINIF VELİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNE YÖNELİK TUTUMLARI: KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ . Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi , 6 (2) , 251-277 . DOI: 10.47479/ihead.933142
MLA Kaplan, E. , Kul, H. H. , Bektas, O. , Öner Armağan, F. "SEKİZİNCİ SINIF VELİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNE YÖNELİK TUTUMLARI: KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ" . Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi 6 (2021 ): 251-277 <http://ihead.aksaray.edu.tr/en/pub/issue/66165/933142>
Chicago Kaplan, E. , Kul, H. H. , Bektas, O. , Öner Armağan, F. "SEKİZİNCİ SINIF VELİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNE YÖNELİK TUTUMLARI: KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ". Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi 6 (2021 ): 251-277
RIS TY - JOUR T1 - SEKİZİNCİ SINIF VELİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNE YÖNELİK TUTUMLARI: KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ AU - Ebru Kaplan , Hasan Hüseyin Kul , Oktay Bektas , Fulya Öner Armağan Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.47479/ihead.933142 DO - 10.47479/ihead.933142 T2 - Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 251 EP - 277 VL - 6 IS - 2 SN - 2528-9624-2528-9632 M3 - doi: 10.47479/ihead.933142 UR - https://doi.org/10.47479/ihead.933142 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ihlara Journal Educational Research SEKİZİNCİ SINIF VELİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNE YÖNELİK TUTUMLARI: KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ %A Ebru Kaplan , Hasan Hüseyin Kul , Oktay Bektas , Fulya Öner Armağan %T SEKİZİNCİ SINIF VELİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNE YÖNELİK TUTUMLARI: KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ %D 2021 %J Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi %P 2528-9624-2528-9632 %V 6 %N 2 %R doi: 10.47479/ihead.933142 %U 10.47479/ihead.933142
ISNAD Kaplan, Ebru , Kul, Hasan Hüseyin , Bektas, Oktay , Öner Armağan, Fulya . "SEKİZİNCİ SINIF VELİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNE YÖNELİK TUTUMLARI: KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ". Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi 6 / 2 (December 2021): 251-277 . https://doi.org/10.47479/ihead.933142
AMA Kaplan E. , Kul H. H. , Bektas O. , Öner Armağan F. SEKİZİNCİ SINIF VELİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNE YÖNELİK TUTUMLARI: KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ. IHEAD. 2021; 6(2): 251-277.
Vancouver Kaplan E. , Kul H. H. , Bektas O. , Öner Armağan F. SEKİZİNCİ SINIF VELİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNE YÖNELİK TUTUMLARI: KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2021; 6(2): 251-277.
IEEE E. Kaplan , H. H. Kul , O. Bektas and F. Öner Armağan , "SEKİZİNCİ SINIF VELİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNE YÖNELİK TUTUMLARI: KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ", Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol. 6, no. 2, pp. 251-277, Dec. 2021, doi:10.47479/ihead.933142
Değerli meslektaşlarım,

IHEAD'ın 6. cilt 2. sayısı yayımlanmıştır. Bir sonraki 7. cilt 1. sayımızın en geç Haziran 2022’de yayımlanması planlanmaktadır. Değerli çalışmalarınızı bu sayımızda yayımlayabilirsiniz.

Mart 2020 itibari ile etik kurul belgesi gerekli olan çalışmalar için Etik Kurul Belgesi alınma zorunluluğu vardır. Söz konusu belge, aday makale yüklenirken sisteme, makale ile birlikte yüklenmelidir.

Dergide aynı yazarın, aynı sayı ve aynı ciltte makalelerinin yayımlanamayacağını ve lisansüstü bir tezden türetilen çalışmalarda tezin sahibi ve danışmanının yazar olarak yer almak durumunda olduğunu; zorunlu olmamakla birlikte varsa ikinci danışmanın da yazar olarak yer alabileceğini; bunların dışında farklı yazarların ise ancak katkıları açıklanmak koşulu ile yer alabileceklerini önemle hatırlatmak isteriz.

IHEAD'ta makale yükleme aşamasında ya da makale yayıma kabul edildikten sonra hiç bir şekilde yazar(lar)dan ücret talep edilmemektedir.