Derleme
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

GENÇ YETİŞKİNLERE YÖNELİK DUYGU DÜZENLEME MÜDAHALELERİ: SİSTEMATİK GÖZDEN GEÇİRME

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 2, 191 - 212, 15.12.2021
https://doi.org/10.47479/ihead.928033

Öz

Bu araştırmada, duygu düzenlemeyi temel alan grup müdahalelerinin etkililiğinin sistematik olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda; Şubat 2021 ile Mart 2021 tarihleri arasında TR Dizin, Springer Link, Taylor and Francis, Wiley Online Library, Sage Journals ve Science Direct veri tabanlarında, 2010-2021 yılları arasında kısıtlama yapılarak duygu düzenleme ile ilgili Türkçe ve İngilizce çalışmaları kapsayacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Tarama sonucunda 1.352 makale PRISMA rehberi ve mevcut araştırma için belirlenen seçim kriterleri doğrultusunda değerlendirilerek, kriterleri karşılayan 9 makale araştırma kapsamına alınmıştır. Seçilen makaleler, araştırma modeli, araştırma grubu, araştırmanın deseni, grup müdahalelerinin özellikleri, kullanılan ölçme araçları ve grup müdahalelerinin etkililiği açısından incelenmiştir. Bulgulara göre, incelenen tüm duygu düzenleme müdahaleleri katılımcıların duygu düzenleme güçlüğünün azalmasında, duygu düzenleme bilgi ve becerilerinin artmasında etkili olmuştur. Ayrıca, seçilen çalışmalarda uygulanan duygu düzenleme grup müdahalelerinin katılımcıların duyguları adlandırma ve duygusal farkındalıklarına, kaygının ve mutsuzluğun azalmasına katkı sağladığı görülmüştür. İncelenen grup müdahalelerinde bilinçli farkındalık, bilişsel davranışçı kuram, duygulanım düzenleme, müzik terapisi, meditasyon ve diyalektik davranış terapisi temelli çalışmaların yapıldığı gözlenmiştir. Sonuç olarak, genç yetişkinlere yönelik olarak gerçekleştirilen duygu düzenleme müdahalelerinin, deney grubundaki katılımcıların duygu düzenleme becerilerini artırdığı ve katılımcıların ruh sağlığını olumlu yönde etkilediği söylenebilir. Elde edilen sonuçlar ışığında, genç yetişkinlere yönelik duygu düzenleme müdahalelerinin ruh sağlığı hizmetlerinde kullanılması önerilmektedir.

Kaynakça

 • Aldao, A., Nolen-Hoeksema, S., & Schweizer, S. (2010). Emotion-regulation strategies across psychopathology: A meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 30(2), 217-237. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2009.11.004
 • Beauchaine, T. P. (2015). Future directions in emotion dysregulation and youth psychopathology. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 44(5), 875-896. doi: 10.1080/15374416.2015.1038827
 • Belge, J. (2019). Bir grup yetişkinde depresif semptomlar, anksiyete semptomları ve belirsizliğe tahammülsüzlük arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi. İstanbul: İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Berking, M., & Znoj, H. (2008). Development and validation of a selfreport measure for the assessment of emotion-regulation skills. Z Psychiatrie Psychol Psychother, 56(2), 141- 152.
 • Berking, M., Wupperman, P., Reichardt, A., Pejic, T., Dippel, A., & Znoj, H. (2008). Emotion-regulation skills as a treatment target in psychotherapy. Behaviour Research and Therapy, 46(11), 1230-1237. doi:10.1016/j.brat.2008.08.005
 • Bernstein, E. E., LeBlanc, N. J., Bentley, K. H., Barreira, P. J., & McNally, R. J. (2020). A single-session workshop to enhance emotional awareness and emotion regulation for graduate students: A pilot study. Cognitive and Behavioral Practice, in press. https://doi.org/10.1016/j.cbpra.2020.09.008
 • Booth, R. W., Sharma, D., & Leader, T. I. (2016). The age of anxiety? It depends where you look: Changes in STAI trait anxiety, 1970-2010. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 51, 193-202. https://doi.org/10.1007/s00127-015-1096-0.
 • Cardaciotto, L., Herbert, J. D., Forman, E. M., Moitra, E., & Farrow, V. (2008). The assessment of present-moment awareness and acceptance: The Philadelphia Mindfulness Scale. Assessment, 15(2), 204-223. https://doi.org/10.1177/1073191107311467
 • Casey, B. J., & Caudle, K. (2013). The teenage brain: Self control. Current Directions in Psychological Science, 22(2), 82-87. doi: 10.1177/0963721413480170
 • Chiodelli, R., Mello, L. T., Jesus, N. & Andretta, I. (2018). Effects of a brief mindfulness-based intervention on emotional regulation and levels of mindfulness in senior students. Psicologia: Reflexão e Crítica, 31.
 • Çeçen, R., A. (2002). Duygular insan yaşamında neden vazgeçilmez ve önemlidir? Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(9), 164-170.
 • Demir, V., & Gündoğan, N. A. (2018). Bilinçli farkındalık temelli bilişsel terapi programının üniversite öğrencilerinin duygu düzenleme güçlüklerini azaltmadaki etkisi. Ege Eğitim Dergisi, 19(1), 46-66.
 • Dingle, G. A., & Fay, C. (2017). Tuned In: The effectiveness for young adults of a group emotion regulation program using music listening. Psychology of Music, 45(4), 513-529.
 • Eisenberg, N., Fabes, R. A., Shepard, A., Murphy, B. C., Guthrie, I. K., Jones, S., Friedman, J., Poulin, R., & Maszk, P. (1997). Contemporaneous and longitudinal prediction of children's social functioning from regulation and emotionality. Child Development, 68(4), 642-664. https://doi.org/10.2307/1132116
 • Erden, S., & Eminoğlu, Z. (2020). Bilişsel Davranışçı Temelli Psiko-Eğitim Programının Psikolojik Dayanıklılık ve Duygu Düzenleme Üzerindeki Etkisi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15(21), 555-582.
 • Evans, T. M., Bira, L., Gastelum, J. B., Weiss, L.T., & Vanderford, N. L. (2018). “Evidence for a mental health crisis in graduate education”. Nature Biotechnology, 36(3), 282-284. doi:10.1038/nbt.4089
 • Fioravanti, A. C. M., Santos, L. D. F., Maissonette, S., Cruz, A. P. D. M., & Landeira-Fernandez, J. (2006). Evaluation of the factorial structure of the trait anxiety scale of the STAI. Avaliação Psicológica, 5(2), 217-224.
 • Friborg, O., Hjemdal, O., Rosenvinge, J. H., & Martinussen, M. (2003). A new rating scale for adult resilience: what are the central protective resources behind healthy adjustment? International Journal of Methods in Psychiatric Research, 12(2), 65-76. https://doi.org/10.1002/mpr.143
 • Garnefski, N., Kraaij, V., & Spinhoven, P. (2002). CERQ: Manual for the use of the cognitive emotion regulation questionnaire, DATEC. Leiden University: The Netherlands.
 • Gençoğlu, C., & Yılmaz, M. (2013). Duygusal farkındalık eğitim programının duygu kontrol düzeyine etkisi. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(5), 961-980.
 • Gratz, K. L., & Roemer, L. (2004). Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: Development, factor structure, and initial validation of the difficulties in Emotion Regulation Scale. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 26(1), 41-54. doi: 10.1023/B:J OBA.0000007455.08539.94
 • Gross, J. J. (1998). The emerging field of emotion regulation: An integrative review. Review of General Psychology, 2(3), 271-299. https://doi.org/10.1037/1089-2680.2.3.271
 • Gross, J. J. (2002). Emotion regulation: Affective, cognitive, and social consequences. Psychophysiology, 39, 281-291. doi: 10.1017.S0048577201393198
 • Gross, J. J., & Muñoz, R. F. (1995). Emotion regulation and mental health. Clinical Psychology: Science and Practice, 2(2), 151-164. https://doi.org/10.1111/j.1468-2850.1995.tb00036.x
 • Gross, J. J., & Thompson, R. A. (2007). Emotion regulation: Conceptual Foundations. In J. J. Gross (Ed.), The Handbook of Emotion Regulation (1st ed., pp. 3-27). New York: Guilford Press.
 • Gülgez, Ö., & Gündüz, B. (2015). Diyalektik davranış terapisi temelli duygu düzenleme programının üniversite öğrencilerinin duygu düzenleme güçlüklerini azaltmadaki etkisi. Çukurova University Faculty of Education Journal, 44(2), 191-208.
 • Koole, L. (2009). The psychology of emotion regulation: An integrative review. Cognition and Emotion, 23(1), 4-41. doi:10.1080/02699930802619031
 • Lovibond, P. F., & Lovibond, H. (1995). The structure of negative emotional states: Comparison of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS) with the Beck Depression and Anxiety Inventories. Behaviour Research and Therapy, 33(3), 335-343. doi: 10.1016/0005–7967(94)00075-U
 • Menezes, C. B., & Bizarro, L. (2015). Effects of focused meditation on difficulties in emotion regulation and trait anxiety. Psychology & Neuroscience, 8(3), 350.
 • Mennin, D., & Farach, F. (2007). Emotion and evolving treatments for adult psychopathology. Clinical Psychology: Science and Practice, 14(4), 329-352. https://doi.org/10.1111/j.1468-2850.2007.00094.x
 • Mennin, D. S., Holaway, R. M., Fresco, D. M., Moore, M. T., & Heimberg, R. G. (2007). Delineating components of emotion and its dysregulation in anxiety and mood psychopathology. Behavior Therapy, 38, 284-302. https://doi.org/10.1016/j.beth.2006.09.001
 • Moher, D., Libertai, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., & PRISMA Group. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. Annals of Internal Medicine, 151(4), 264-269. http://dx.doi.org/10.7326/0003-4819-151-4-200908180-00135
 • Monteiro, N. M., Balogun, S. K., & Oratile, K. N. (2014). Managing stress: the influence of gender, age and emotion regulation on coping among university students in Botswana. International Journal of Adolescence and Youth, 19(2), 153-173. doi: 10.1080/02673843.2014.908784
 • Moyal, N., Henik, A., & Anholt, G. E. (2014). Cognitive strategies to regulate emotions: Current evidence and future directions. Frontiers in Psychology, 4, 1-4. doi: 10.3389/fpsyg.2013.01019
 • Nelson, L. M., Simard, J. F., Oluyomi, A., Nava, V., Rosas, L. G., Bondy, M., & Linos, E. (2020). US public concerns about the COVID-19 pandemic from results of a survey given via social media. JAMA internal medicine, 180(7), 1020-1022.
 • Rizvi, L., & Steffel, L. M. (2014). A pilot study of 2 brief forms of dialectical behavior therapy skills training for emotion dysregulation in college students. Journal of American College Health, 62(6), 434-439. doi: 10.1080/07448481.2014.907298
 • Seligman, L., & Reichenberg, L. W. (2019). Psikolojik danışma ve psikoterapi kuramları: Sistemler, stratejiler ve beceriler (4. Baskı). (Çev. E. E. Yerlikaya). Ankara: Pegem Akademi.
 • Sternheim, L., Startup, H., & Schmidt, U. (2011). An experimental exploration of behavioral and cognitive–emotional aspects of intolerance of uncertainty in eating disorder patients. Journal of anxiety disorders, 25(6), 806-812.
 • Thompson, R. A. (1994). Emotion regulation: A theme in search of definition. Monographs of the Society for Research in Child Development, 59(2-3), 25-52. doi:10.1111/j.1540-5834.1994.tb01276.x
 • Topkaya, N., & Meydan, B. (2013). Üniversite öğrencilerinin problem yaşadıkları alanlar, yardım kaynakları ve psikolojik yardım alma niyetleri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 25-37.
 • Tükel, R. (2020). Covid-19 pandemi sürecinde ruh sağlığı. Türk Tabipler Birliği Covid-19 Pandemisi Altıncı Ay Değerlendirme Raporu. https://www.ttb.org.tr/arsiv_haber.php.
 • Twenge, J. M. (2000). The age of anxiety? Birth cohort change in anxiety and neuroticism, 1952-1993. Journal of Personality and Social Psychology, 79(6), 1007-1021. doi: 10.1037//0022-3514.79.6.1007
 • Twenge, J. M., Cooper, A. B., Joiner, T. E., Duffy, M. E., & Binau, G. (2019). Age, period, and cohort trends in mood disorder indicators and suicide-related outcomes in a nationally representative dataset, 2005-2017. Journal of Abnormal Psychology, 128(3), 185-199. https://doi.org/10.1037/abn0000410
 • Vatan, S. (2020). Duygu düzenleme eğitiminin duygu düzenleme becerileri üzerindeki etkisinin incelenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 21(4), 396-402.
 • Watson, M., & Greer, S. (1983). Development of a questionnaire measure of emotional control. Journal of psychosomatic research, 27(4), 299-305.
 • Womble, L. (2003). Impact of stress factors on college students’ academic performance. Undergraduate Journal of Psychology, 16, 21-34.
 • World Health Organization. (2004). Promoting mental health: Concepts, emerging evidence, practice (Summary Report). Geneva: World Health Organization.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Özge GAMSIZ TUNÇ (Sorumlu Yazar)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7473-7975
Türkiye


Asiye DURSUN
TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ESKİŞEHİR
0000-0002-4033-0034
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 26 Nisan 2021
Kabul Tarihi 1 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { ihead928033, journal = {Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9624}, eissn = {2528-9632}, address = {}, publisher = {Aksaray Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {6}, number = {2}, pages = {191 - 212}, doi = {10.47479/ihead.928033}, title = {GENÇ YETİŞKİNLERE YÖNELİK DUYGU DÜZENLEME MÜDAHALELERİ: SİSTEMATİK GÖZDEN GEÇİRME}, key = {cite}, author = {Gamsız Tunç, Özge and Dursun, Asiye} }
APA Gamsız Tunç, Ö. & Dursun, A. (2021). GENÇ YETİŞKİNLERE YÖNELİK DUYGU DÜZENLEME MÜDAHALELERİ: SİSTEMATİK GÖZDEN GEÇİRME . Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi , 6 (2) , 191-212 . DOI: 10.47479/ihead.928033
MLA Gamsız Tunç, Ö. , Dursun, A. "GENÇ YETİŞKİNLERE YÖNELİK DUYGU DÜZENLEME MÜDAHALELERİ: SİSTEMATİK GÖZDEN GEÇİRME" . Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi 6 (2021 ): 191-212 <http://ihead.aksaray.edu.tr/tr/pub/issue/66165/928033>
Chicago Gamsız Tunç, Ö. , Dursun, A. "GENÇ YETİŞKİNLERE YÖNELİK DUYGU DÜZENLEME MÜDAHALELERİ: SİSTEMATİK GÖZDEN GEÇİRME". Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi 6 (2021 ): 191-212
RIS TY - JOUR T1 - GENÇ YETİŞKİNLERE YÖNELİK DUYGU DÜZENLEME MÜDAHALELERİ: SİSTEMATİK GÖZDEN GEÇİRME AU - Özge Gamsız Tunç , Asiye Dursun Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.47479/ihead.928033 DO - 10.47479/ihead.928033 T2 - Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 191 EP - 212 VL - 6 IS - 2 SN - 2528-9624-2528-9632 M3 - doi: 10.47479/ihead.928033 UR - https://doi.org/10.47479/ihead.928033 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi GENÇ YETİŞKİNLERE YÖNELİK DUYGU DÜZENLEME MÜDAHALELERİ: SİSTEMATİK GÖZDEN GEÇİRME %A Özge Gamsız Tunç , Asiye Dursun %T GENÇ YETİŞKİNLERE YÖNELİK DUYGU DÜZENLEME MÜDAHALELERİ: SİSTEMATİK GÖZDEN GEÇİRME %D 2021 %J Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi %P 2528-9624-2528-9632 %V 6 %N 2 %R doi: 10.47479/ihead.928033 %U 10.47479/ihead.928033
ISNAD Gamsız Tunç, Özge , Dursun, Asiye . "GENÇ YETİŞKİNLERE YÖNELİK DUYGU DÜZENLEME MÜDAHALELERİ: SİSTEMATİK GÖZDEN GEÇİRME". Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi 6 / 2 (Aralık 2021): 191-212 . https://doi.org/10.47479/ihead.928033
AMA Gamsız Tunç Ö. , Dursun A. GENÇ YETİŞKİNLERE YÖNELİK DUYGU DÜZENLEME MÜDAHALELERİ: SİSTEMATİK GÖZDEN GEÇİRME. IHEAD. 2021; 6(2): 191-212.
Vancouver Gamsız Tunç Ö. , Dursun A. GENÇ YETİŞKİNLERE YÖNELİK DUYGU DÜZENLEME MÜDAHALELERİ: SİSTEMATİK GÖZDEN GEÇİRME. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2021; 6(2): 191-212.
IEEE Ö. Gamsız Tunç ve A. Dursun , "GENÇ YETİŞKİNLERE YÖNELİK DUYGU DÜZENLEME MÜDAHALELERİ: SİSTEMATİK GÖZDEN GEÇİRME", Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, c. 6, sayı. 2, ss. 191-212, Ara. 2021, doi:10.47479/ihead.928033
Değerli meslektaşlarım,

IHEAD'ın 6. cilt 2. sayısı yayımlanmıştır. Bir sonraki 7. cilt 1. sayımızın en geç Haziran 2022’de yayımlanması planlanmaktadır. Değerli çalışmalarınızı bu sayımızda yayımlayabilirsiniz.

Mart 2020 itibari ile etik kurul belgesi gerekli olan çalışmalar için Etik Kurul Belgesi alınma zorunluluğu vardır. Söz konusu belge, aday makale yüklenirken sisteme, makale ile birlikte yüklenmelidir.

Dergide aynı yazarın, aynı sayı ve aynı ciltte makalelerinin yayımlanamayacağını ve lisansüstü bir tezden türetilen çalışmalarda tezin sahibi ve danışmanının yazar olarak yer almak durumunda olduğunu; zorunlu olmamakla birlikte varsa ikinci danışmanın da yazar olarak yer alabileceğini; bunların dışında farklı yazarların ise ancak katkıları açıklanmak koşulu ile yer alabileceklerini önemle hatırlatmak isteriz.

IHEAD'ta makale yükleme aşamasında ya da makale yayıma kabul edildikten sonra hiç bir şekilde yazar(lar)dan ücret talep edilmemektedir.