Amaç ve Kapsam

Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi ulusal ve  uluslararası düzeyde üretilen, özgün bilimsel çalışmaları yayımlamayı ve eğitim alanına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Dergimizin amacı, eğitim ve alan eğitimi alanında görev yapan akademisyen, öğretmen ve ilgili alanlarda lisansüstü öğrenim yapan öğrencilerin hem kendi aralarında hem de politika belirleyicileri ve eğitimin diğer paydaşlarıyla bir araya gelerek, gelecek nesillere daha iyi bir eğitim olanağının sağlanabilmesi için yapılması gereken yenilikleri tartışabilecekleri, uluslararası bir platform oluşturmaktır.

Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi (IHEAD), yılda iki sayı olarak yayımlanan uluslararası, hakemli bir dergidir. Dergimiz eğitimin tüm alanlarıyla ilgili nicel ve nitel araştırma ve inceleme makalelerine yer vermektedir. Ayrıca alanyazını kapsamlı bir biçimde değerlendiren derleme çalışmalarına yer verilmektedir.


 Aşağıdaki eğitim alanları IHEAD'ın kapsamına girmektedir.

Sosyal Bilgiler Eğitimi
Sınıf Eğitimi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Eğitim Programları ve Öğretimi
Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi
Fen Bilgisi Eğitimi
Matematik Eğitimi
Müzik Eğitimi
Okul Öncesi Eğitimi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Resim-İş Eğitimi

Tarih Eğitimi
Türkçe Eğitimi
Coğrafya Eğitimi
Beden Eğitimi

Değerli meslektaşlarım,

IHEAD'ın 6. cilt 2. sayısı yayımlanmıştır. Bir sonraki 7. cilt 1. sayımızın en geç Haziran 2022’de yayımlanması planlanmaktadır. Değerli çalışmalarınızı bu sayımızda yayımlayabilirsiniz.

Mart 2020 itibari ile etik kurul belgesi gerekli olan çalışmalar için Etik Kurul Belgesi alınma zorunluluğu vardır. Söz konusu belge, aday makale yüklenirken sisteme, makale ile birlikte yüklenmelidir.

Dergide aynı yazarın, aynı sayı ve aynı ciltte makalelerinin yayımlanamayacağını ve lisansüstü bir tezden türetilen çalışmalarda tezin sahibi ve danışmanının yazar olarak yer almak durumunda olduğunu; zorunlu olmamakla birlikte varsa ikinci danışmanın da yazar olarak yer alabileceğini; bunların dışında farklı yazarların ise ancak katkıları açıklanmak koşulu ile yer alabileceklerini önemle hatırlatmak isteriz.

IHEAD'ta makale yükleme aşamasında ya da makale yayıma kabul edildikten sonra hiç bir şekilde yazar(lar)dan ücret talep edilmemektedir.